Kakve veze imaju maske koje nosimo s našim zdravljem? Reviewed by admin on . Na primjer, često oni koji viču na druge imaju manjak samopouzdanja koje prikrivaju maskom upravo tom vikom, djeca koja su vrlo glasna imaju manjak samopouzdanj Na primjer, često oni koji viču na druge imaju manjak samopouzdanja koje prikrivaju maskom upravo tom vikom, djeca koja su vrlo glasna imaju manjak samopouzdanj Rating: 0

Kakve veze imaju maske koje nosimo s našim zdravljem?

Na primjer, često oni koji viču na druge imaju manjak samopouzdanja koje prikrivaju maskom upravo tom vikom, djeca koja su vrlo glasna imaju manjak samopouzdanja koji kompenziraju tom glasnoćom da bi djelovala da ga imaju. Naravno, to je sve dirigirano podsviješću a ne svjesnom aktivnosti. Maske ne stavljamo svjesno. Kada izprocesiramo svoje strahove i ograničavajuća uvjerenja, mijenja se naše ponašanje i sve više blijedi maska, sve više smo bliži svom suštinskom ja.

Maske služe da bi sačuvali svoje programe o onom što vjerujemo o sebi, drugima i svijetu oko sebe, da bi ostali u svojim očima onakvi kakvi vjerujemo da jesmo. Što više njegujemo masku i što je duže sa nama, sve više je prihvaćamo kao našu suštinu a u stvari se udaljavamo od suštinkog ja. Zbog toga nas i pogađa kada netko kaže nešto o onama što vjerujemo da mi nismo. Recimo, ako smo stručni u nečem a netko kaže da nismo, to nas pogodi, pogodi naš ego. Sebe smo identificirali na primjer s tom stručnosti i povjerovali da je to moje suštinsko ja, a u stvari je samo maska koja čvrsto prijanja. Kada izprocesiramo taj osobni doživljaj, više nas ne pogađa i postajemo blizi svom suštinskom ja. Više nas ne dotiču tuđe kvalifikacije iz tog određenog aspekta.

Maske nam pomažu da se osjećamo sigurni kao biće.

Ako imamo iskustva u kojima smo bili na primjer kažnjavani zbog grešaka, naša maska će nam pomoći da ostanemo sigurni tako što ćemo se truditi i preko svojih granica da ne napravimo grešku. Umjesto da prihvatimo svaku grešku kao priliku da nešto novo naučimo, izbjegavat ćemo je po svaku cijenu, ako treba iscrpljujemo se do krajnjih granica samo da se greška ne dogodi. Pitanje je vremena dokle naše fizičko biće može izdržati neke od ovakvih maski koje nas jednostavno gone da budemo savršeni, dobri u očima drugih kako nas grška ne bi dovela do kazne. Zato svoje strahove i emocionalne bolove treba trajno riješiti u korijenu. Tako neće više biti potrebe za kompenzacijom i maskom koja treba da pokaže koliko smo dobri kroz pretjerani rad, samo da bi izbjegli kaznu. Imajte na umu, ovo je sve igra podsvijesti.

 

Kakve veze imaju maske sa zdravljem?

Što više maski imamo, to je pokazatelj većeg broja emocionalnih bolova, pokazatelj većeg ega. Što je više emocionalnih bolova i što smo većeg ega, to su više ranjivi naši procesi samoiscjeljenja. Sjetimo se da je naše zdravlje jednako naše sposobnosti samoiscjeljenja umanjene za blokade na nekom nivou našeg bića (fizičkom, emotivnom, mentalnom, duhovnom). Isto tako, poznato je koliko tome doprinose emotivni i mentalni nivo.

Kako dalje?

Što raditi s maskama, kako omekšati što više ego i prići bliže svojoj suštini, a time znatno doprinijeti svom zdravlju?

Rješavanje svojih strahova i drugih emocija koje nam nisu ugodne u svom korijenu je očigledan put naprijed, kao i procesiranje svega sto uspijemo da identificiramo u vidu ograničavajućih uvjerenja. Rješavanje strahova koje imamo pri pomisli da skinemo svoju masku je neophodno. Kada riješimo energetski ono što drži masku, ona sve slabije prijanja i sve više imamo svoj mir pri pomisli da budemo ono što jesmo u nasoj suštini. Nakon rješavanja ne isprocesiranih emocija prošlosti kao i limitirajucih uvjerenja, ostaje mudrost i potpuno drugačije razmišljamo.

Moj omiljen način rješavanja onoga što nas dovodi do stavljanja maski i što drži masku čvrsto ispred nas je EFT tj. tehnika emocionalne slobode, koja omogućava duboke emocionalno energetske i kognitivne promjene. Edukacija osnovne samopomoći će biti dobar početak gdje otkrijemo mnoge korijene svojih maski. Cijeli opus edukacije “Okrugla Duga” Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća omogućava ubrzan osobni rast i razvoj, kao i skidanje brojnih maski kako bi živjeli kao slobodno bice. Samim tim uklanjamo mnoge korijene zdravstvenih problema i korijene onoga što nas dovodi do reakcije.

Prijave i informacije OVDJE.

Okrugla Duga

Leave a Comment

%d bloggers like this: