Tehnika emocionalne slobode (EFT)

U posljednje dvije i po dekade nastalo je novo područje, Energetska Psihologija, koja predstavlja istinsku veza uma, tijela, emocija i misli. Da bismo razumjeli ovu na prvi pogled čudnu kombinaciju, pogledajmo prvo ono što do sada znamo, a to je: da smo puno više od gomile mehaničkih dijelova skupljenih u formi fizičkog tijela, da je za funkcioniranje svakog živog bića neophodna energija i energetski tijek, ...

Read more

Je li EFT laka i jednostavna tehnika?

EFT, ili Tehnika Emocionalne Slobode, koju mnogi prepoznaju pod nazivom tapkanje, se veoma često objašnjava kao laka i jednostavna tehnika. Je li to baš tako?  Ovisi kako se promatra i tko promatra. Oni koji vide samo tapkanje dok osoba koja tapka nešto izgovara, lako dođu do zaključka da je to jedna jednostavna tehnikica. Suština je da se ne mora ni pričati kad se nalazimo usred neke emocije koja nas ''drm ...

Read more