Mark Williams, profesor kliničke psihologije na Sveučilištu Oxford, na odjelu psihijatrije, smatra da je uz psihoterapiju za mentalno zdravlje dobro primjenjivati meditaciju. Um često počne lutati i misliti o drugim stvarima i tada je potrebno našu pažnju polagano i bez napora vratiti na ono na što se fokusiramo (disanje). Ljudi koji prakticiraju meditaciju se osjećaju vrlo smireno. Zahvaljujući modernim snimkama mozga koje mjere aktivnosti istog, mi počinjemo shvaćati zašto je to tako, rekao je Willams.

Snimke mozga zorno pokazuju kako meditacija pomaže, kako kod izlječenja raznih bolesti, tako i kod psihičkog zdravlja. Ona prirodno proizvodi serotonin. Ljudi koji ne dožive transcendenciju u životu kroz neki oblik meditacije, molitve ili neke treće tehnike, potpuno su odvojeni od svog Jastva. Jung smatra da ti ljudi riskiraju pošto su izloženi psihičkim i fizičkim oboljenjima.

Meditacija nije svemoguća, ona to postaje u onom trenutku kada usvojimo životne stavove u kojima možemo vidjeti masku ili ego koji se zasniva na destruktivnim stavovima. Mnogi misle da meditiraju tako što slušaju muziku, ali to nije meditacija.  Meditacija sama po sebi zna biti za mnoge teška jer ego je u našoj civilizaciji toliko pojačan da većina ljudi kada počne meditirati, osjeća meditaciju kao nešto teško jer ne mogu sjediti na miru, a to je već uznapredovala narcisoidnost koja će postati kad-tad akutna. Ona je vidljiva u raspadu veza gdje ljudi ne znaju što znači promatrati problem. Kroz meditaciju učimo promatrati sebe i svoje psihičke procese i u trenutku svađe možemo vidjeti što projiciramo, koju neispunjenu čežnju prebacujemo na drugog u obliku krivnje. Dakle, praktikant meditacije će problem u odnosu vidjeti kao mogućnost promjene, a današnji čovjek kao nezadovoljenu čežnju u kojoj će kazniti partnera jer mu je on nije ispunio. Nažalost, mi to danas zovemo ljubav i takve odnose u kojima se savjetuje da ako imaš problem u odnosu, najbolje je prekinuti. Takav stav je glađenje ega koji nas tjera u još dublju frustraciju. Kako ćemo sasjeći ego ako ne sjednemo u meditaciju i ne promatramo njegov pir i mrežu njegove manipulacije koju stvara neispunjenom čežnjom? Stoga, meditacija kao promatranje sebe može nam puno toga u odnosima otkriti. Pitanje je samo želimo li biti razotkriveni? Stoga ljudi ne meditiraju, odnosno, odnosi ne mogu biti promotreni iz drugačije perspektive jer početna želja za odnosom nije bila na iskrenim osnovama, a to ljudi ne žele vidjeti, tj. žele uvijek vidjeti ono što žele, a to je da je drugi kriv,a ja sam nevin i moji stavovi su u redu.

Stoga, pored tolikog obrazovanja koje smo dobili kroz školovanje, nikada nismo bili toliko daleko od sebe, a meditacija je način povezivanja sa sobom.

Nikola Žuvela