Legenda o šahu Reviewed by admin on . Šah je pronađen u Indiji. Kada je indijski car Šeram upoznao i naučio da igra šah, bio toliko oduševljen igrom, da je želio da dovedu čovjeka koji je izmislio š Šah je pronađen u Indiji. Kada je indijski car Šeram upoznao i naučio da igra šah, bio toliko oduševljen igrom, da je želio da dovedu čovjeka koji je izmislio š Rating: 0
You Are Here: Home » Život » Život općenito » Legenda o šahu

Legenda o šahu

Šah je pronađen u Indiji.

Kada je indijski car Šeram upoznao i naučio da igra šah, bio toliko oduševljen igrom, da je želio da dovedu čovjeka koji je izmislio šah kako bi ga osobno nagradio. Pronalazač šaha je bio, skromno odjeven učenjak Seta.

Car mu je rekao kako je oduševljen igrom i želi ga bogato nagraditi. Rekao je kako može da bira bilo koju nagradu, jer je on car velikog carstva i toliko je moćan i bogat da mu može svaku želju ispuniti. Poslije kratke šutnje, Seta mu je odgovorio kako će mu želju saopćiti sutra.

Sutradan, kada je Seta došao pred cara, odgovorio mu je kako bi želio žito.

–  Žito? – začuđujuće je pitao car – Koliko hoćeš žita? Koliko vreća, kola, ambara…

Seta mu je rekao da želi da mu se na prvo polje šahovske ploče stavi jedno zrno pšenice, na drugo dva zrna, na treće 4, i tako dalje, da se na svako naredno šahovsko polje stavi dva puta veća količina nego na prethodnom polju i tako da se ispuni cijela šahovska ploča.

Car je shvatio kako je želja suviše skromna, i pomalo ljut, odgovorio je Seti kako će mu biti nagrada isporučena tijekom dana. Seta se samo nasmiješio i otišao.

Kasnije tog dana, car je pitao sluge je li isplaćeno žito Setu i dobio je odgovor kako dvorski matematičari još uvijek računaju koliko žita treba isporučiti i da će to završiti tek rano ujutro.

Sljedećeg dana kada su matematičari izračunali došli su pred cara i saopćili mu taj čaroban broj.

Taj broj je toliko velik da nije u vašoj moći, gospodaru,  isporučiti obećanu nagradu – reče matematičar – U svim vašim ambarima nema toliko zrna koliko treba isporučiti Setu. Nema ga dovoljno ni u žitnicama cijelog carstva. Nema ga toliko ni na svim prostranstvima zemlje. Ako želite isporučiti obećanu nagradu, tada naredite da se sva zemalja pretvori u oranice, naredite da se isuše sva mora i oceani, naredite da se otopi sav led i snijeg koji pokriva daleke južne i sjeverne krajeve. Neka sva ta prostranstva budu zasijana pšenicom. I sve to, što rodi na tim poljima, naredite da daju Seti, tek tada bi on dobio svoju nagradu.

Car je zapanjeno pratio riječi matematičara i upita ga koji je taj čudovišni broj. Matematičar mu reče:

Osamnaest kvadriliona četiri stotine četrdeset šest triliona sedam stotina četrdeset četiri biliona sedamdeset tri milijarde sedam stotina devet milijuna pet stotina pedeset jedna tisuća šest stotina petnaest, ili

18 446 744 073 709 551 615

Mala usporedba…

U jednom kubnom metru pšenice staje približno 15.000.000 zrna žita. To znači kada se prevede, da bi Seta trebao dobiti 12.000km3 žita.

Ako bi se napravo ambar osnove 4×10 metara, visina bi mu bila 300 000 000 km, što je jednako putu od Zemlje do Sunca i nazad.

Izvor

Leave a Comment