Svi govore da Zakonu privlačnosti nešto fali – ovo je karika koja nedostaje! Reviewed by admin on . Ovaj Zakon Privlačenja o kojem se danas toliko govori, prije je bio poznat kao Zakon Transformacije, i nije bio namijenjen za kreiranje dobrog života, zbog karm Ovaj Zakon Privlačenja o kojem se danas toliko govori, prije je bio poznat kao Zakon Transformacije, i nije bio namijenjen za kreiranje dobrog života, zbog karm Rating: 0
You Are Here: Home » Tehnike » Tehnike opcenito » Svi govore da Zakonu privlačnosti nešto fali – ovo je karika koja nedostaje!

Svi govore da Zakonu privlačnosti nešto fali – ovo je karika koja nedostaje!

Slikovni rezultat za zakon privlačenja

Ovaj Zakon Privlačenja o kojem se danas toliko govori, prije je bio poznat kao Zakon Transformacije, i nije bio namijenjen za kreiranje dobrog života, zbog karmičkih djelovanja koje želja za dobrim životom donosi. Bio je usmjeren ka mijenjanju sebe, mijenjanju ili transformaciji čovjeka, a time se i mijenjala realnost oko nas, tj. svijet u kojem se nalazimo.
Cilj nije bio promijeniti tjelesnu stvarnost, zadobiti vječnu sreću, ili uspjeh u životu. Dapače, cilj je bio izdignuti se iz zatvora nižeg života, tj. života samo-zaborava, ograničenja, ovisnosti, vezanosti. Tek, nakon toga, taj Zakon Transformacije donosio je i plodove u vanjskom životu, jer čovjek više nije bio vezan njime. Ako osmotrite ono što govore u kreiranju, zakonu privlačenja, načinu na koji se to radi, uviđate jednu malu činjenicu koju danas svi na youtube-u spominju. A to je da ne smijete željeti to što stvarate, ne smijete biti vezani za rezultat.

Ovaj tzv. zakon privlačenja izvučen je iz konteksta cjeline Transformacije čovjeka. I naravno, svi govore o tome da je nepotpun, da nešto fali. Naravno, fali cjelina iza toga. Ukoliko čovjek ne bude povučen kreiranjem, kontrolom jednog malog dijela njega samog koji želi, želi, želi, jer je neispunjen, jer želi biti uspješan, želi imati novac kao način samo-ispunjenja, želi parking mjesto, takav čovjek može naletjeti na dublje igre Zakona Transformacije. A on je toliko dubok i istovremeno širok da ne samo da mijenja vašu realnost nego i realnost onih koji su sa vama u kontaktu, čak i onih koje niste nikad vidjeli a želite im pomoć – ukoliko uvidite da je to potrebno – ne da bi imali bolji život, već da bi se mijenjali kao ljudi, kao bića.

Pored svih onih koji vam daju tumačenja tog zakona privlačenja, i njihove želje da budu prepoznati kao “dobrotvori čovječanstva”, tj. proste želje za uspjehom u onom što nazivaju “duhovnost”, jako teško ćete naići na one koji vam govore o čemu se točno tu radi, ili da znaju šta to znači, kako se to radi, koji je cilj tog rada. Tzv. “zakon privlačenja” ili “kreiranja” jest jedan vid unutarnjeg Rada i evolucije, za one koji su na toj stazi, na Putu ka Sebi. Raditi po tom principu zahtjeva čovjeka koji može da uvidi cjelinu i dio, zakone promjene, zakone kretnje, zakone vremena i manifestacije vremena, ali prije svega da je spoznao temelj iz kojeg to izlazi, što je tvorac svega.

Prije svega, Zakon Transformacije ili Učenja Transformacije nisu dana radi vašeg fizičkog dobra, i onog što vaš um želi, želi, želi. Dapače, taj zakon veoma brzo ukida um koji želi, i daje um koji PRIHVAĆA stvarnost kao ODRAZ sebe sama. Tim uvidom u sebe on mijenja sebe, transformira ograničenja, mijenja sve što ga vezuje a time i želje, požude, životne strasti. Tom promjenom, ukidanjem gospodara koji je vanjski ili čulni um, odvojen, usamljen, željan svega, a prije svega shvaćanjem njegove strukture i odbacivanjem njegovog diktata, takav čovjek zadobiva mogućnost o kojima se priča u tom zakonu privlačenja, ili kreiranja.

Samo onaj koji je slobodan od diktata uma, slobodan od želje, zna istinsko sebe, poznaje kretnje kozmologije, tj. razumije ih, njemu je dopušteno da koristi ovaj zakon u potpunosti. Pitanje je hoće li?
Obično će ga koristiti samo u slučaju kada mora, ali i o tome će dobro porazmisliti.

-Bhaerava kaalaLeave a Comment