Kako se riješiti nametljivih misli Reviewed by admin on . . Neki ljudi češće, a neki rjeđe primjećuju da im se nameće neka određena tema da misle o njoj. To je ona situacija kada smatramo da nešto nije toliko važno da . Neki ljudi češće, a neki rjeđe primjećuju da im se nameće neka određena tema da misle o njoj. To je ona situacija kada smatramo da nešto nije toliko važno da Rating: 0

Kako se riješiti nametljivih misli

opsesivne misli.

Neki ljudi češće, a neki rjeđe primjećuju da im se nameće neka određena tema da misle o njoj. To je ona situacija kada smatramo da nešto nije toliko važno da bismo o tome mnogo razmišljali, ali usprkos tome sebe iznova i iznova „hvatamo” da o tome razmišljamo. Tema je najčešće neka određena situacija koja se dogodila ili koja se tek treba dogoditi, ali i bilo što drugo.

Većina primjećuje da im se neka tema ili ideja nameće onda kada svoje mentalne procese nisu zaposlili nekim zadatkom ili kada obavljaju neku jednostavnu radnju koja ne zahtijeva koncentraciju. Nekada se nametljive misli mogu jako snažno nametnuti tako da osoba nije u stanju da se dobro koncentrira na bilo što drugo. Kada neka tema ima toliko veliki naboj da veći dio budnog vremena ljudi o njoj razmišljaju, tada govorimo o preokupiranosti danom temom.

Nametljive teme mogu biti razlog nesanice. To je slučaj kada je osoba, koja je na kraju dana završila svoje zadatke, opuštena i spremna za uspavljivanje, a ove teme se pojave u njezinoj svijesti. Posebno onda kada su praćene osjećanjem zabrinutosti ili nekim drugim emocijama koje pokreću lučenje adrenalina, što razbuđuje osobu.

Kako objašnjavamo ovaj mentalni fenomen – pojavu nametljivih misli?

Ljudska psiha je vrlo kompleksan sistem u kojem naša svijest i voljno Ja čine samo jedan dio. U takvom sistemu povremeno se pojavljuju unutarnji konflikti, u kojima jedan dio nas – naše racionalno Ja – smatra da neka tema nije toliko važna, dok drugi dio nas, koji može da bude nesvjestan, smatra da tema jest važna. I upravo ta nesvjesna procjena, da je dana tema važna, daje joj izvjesni emocionalni naboj i energiju da se „nameće” našem svjesnom Ja.

Dobar primjer je kada netko smatra da u nekom međuljudskom odnosu nije dobro odreagirao, tako da se kasnije vrlo često prisjeća situacije i razmišlja o tome kako je trebao reagirati. Najčešće to čini nekoliko dana nakon te situacije. Iako osoba svjesno smatra da joj ta situacija nije toliko važna, na drugom nivou ona joj može biti važna i može se osjećati uvrijeđeno, osramoćeno ili se ljutiti na sebe. Drugim riječima, ta situacija za osobu čini „nezavršeni posao”, a ponovnim razmišljanjem o njoj ona ga pokušava završiti i razriješiti situaciju.

Najbolji način da se netko nosi s nametljivim razmišljanjem jest da sebe zapita: „Zašto je dana tema meni toliko važna?” Do odgovora na to pitanje lakše se dolazi ako osoba osviesti svoju emociju koja je povezana s danom temom. Otkrivanjem i spoznajom svoje prikrivene logike koja danoj temi pridaje važnost, osoba dobiva mogućnost da sebe bolje upozna, da se sama sa sobom dogovori o danoj temi i da zaključi razmišljanje o njoj. Psiha najbolje funkcionira kada svjesni i nesvjesni dio ličnosti dobro komuniciraju i surađuju.

-Zoran Milivojević

IzvorLeave a Comment

%d bloggers like this: