Put karme: Što tvoje crte lica govore o tvom prošlom životu Reviewed by admin on . . Budisti vjeruju da je karma nevidljiva sila koja povezuje sadašnji s prošlim i budućim životom. Prema vjerovanju karma utiskuje mapu prošlih života na naša ti . Budisti vjeruju da je karma nevidljiva sila koja povezuje sadašnji s prošlim i budućim životom. Prema vjerovanju karma utiskuje mapu prošlih života na naša ti Rating: 0
You Are Here: Home » Duhovnost » Duhovnost općenito » Put karme: Što tvoje crte lica govore o tvom prošlom životu

Put karme: Što tvoje crte lica govore o tvom prošlom životu

karma-budizam.

Budisti vjeruju da je karma nevidljiva sila koja povezuje sadašnji s prošlim i budućim životom. Prema vjerovanju karma utiskuje mapu prošlih života na naša tijela. Ovo je put karme ili objašnjenje  što tvoje crte lica govore o tvom prošlom životu.

NEOBIČAN OBLIK GLAVE

Ako se osoba rodi s nesimetričnom lobanjom, vjerovanje kaže da je u prethodnom životu osoba upucana u glavu.

PROMIJENJEN POLOŽAJ SRCA

Neobičan položaj srca ili neka nepravilnost povezuju se s metkom koji je pogodio srce.

SIJAMSKI BLIZANAC

Karma kaže da je osoba koja je nekim sredstvom okončala trudnoću, to jest imala abortus u sljedećem vezana za drugi fetus kao znak da je jednom oduzela život.

NEDOSTATAK UDA

Ako osoba ima amputaciju vjeruje se da je izgubila ud u prošlom životu, ali da se previše brzo njen duh vratio na zemlju i da mu regenerirano tijelo nije bilo spremno.

ZEČJA USNA

Vjeruje se da su ove osobe pretrpjele neki vid kazne zbog izražavanja svog mišljenja.

OBILJEŽJE

Ako imate obilježje na tijelu ili neki baš veliki madež, vjeruje se da vas je u prošlosti udario grom. Veliki prenos energije ostaje utisnut na tijelu i u sljedećem životu u vidu ovog tjelesnog znaka.

GRBA

Vjeruje se da su ljudi rođeni s krivom kičmom bili brutalni prema svojim podređenima u pošlosti tako što su ih mnogo opteretili. Ovako im karma vraća.

PROBLEMI S PLUĆIMA

Davljenje u prošlom životu, trovanje plinom i gušenje se prema karmi djelimično prenose u sljedeći život u vidu problema s plućima.

Karma – nevidljiva vaga života

Zakon karme predstavlja univerzalni kosmički princip, pravilo prirode i važno je u cijelosti ga razumeti. Karma je sanskritska riječ u čijem je korijenu slog kri koji označava akciju, djelovanje, činjenje, sklonost, želju. Karma se shvaća kao zakon uzroka i posljedice i odnosi se na akciju koja djeluje na neko buduće stanje. Na pitanje zašto se ljudi rađaju s određenim bolestima, manama, u određenim okolnostima, ili na određenom prostoru, koncept karme daje vrlo jasan odgovor:

„Ako želiš znati svoj prošli život, pogledaj svoje sadašnje stanje; ako želiš znati svoj budući život, pogledaj svoja sadašnja djela.”

Izvor

zdravaiprava.com

 Leave a Comment