Maske iza kojih se krijemo Reviewed by admin on . . Svi nosimo maske. Ljudsko biće u svojoj suštini ima potrebu da bude voljeno i prihvaćeno. To je rezultat mehanizma opstanka jer ukoliko nismo voljeni i prihva . Svi nosimo maske. Ljudsko biće u svojoj suštini ima potrebu da bude voljeno i prihvaćeno. To je rezultat mehanizma opstanka jer ukoliko nismo voljeni i prihva Rating: 0
You Are Here: Home » Eventi » Jasmina Kovačev » Maske iza kojih se krijemo

Maske iza kojih se krijemo

maske.

Svi nosimo maske. Ljudsko biće u svojoj suštini ima potrebu da bude voljeno i prihvaćeno. To je rezultat mehanizma opstanka jer ukoliko nismo voljeni i prihvaćeni, teško ćemo opstati u ovom svijetu. Iskonski, individua koja je izopćena iz svog plemena, nije imala šanse da opstane. Taj iskonski program funkcionira i danas u nama.

Suštinsko JA je bez maske, bez osuđivanja drugih, spremno da sagleda sve potpuno otvorenog uma. Zbog potrebe opstanka, kroz različita emocionalna iskustva kao i različita formirana uvjerenja, kreiramo maske iza kojih je naš ego, a duboko iza ega je suštinsko ja.

Svi mi imamo različite programe i uvjerenja o sebi, drugima i svijetu oko sebe, različite strahove. U skladu s njima kreiramo svoje maske koje su na površini ega.

Lični rast ima ulogu smanjenju ega a prvi korak je da smo spremni odustati od fiksirinog mišljenja za cijeli život. Za osobni rast je neophodno za početak da smo spremni sagledati i drugačija mišljenja, da smo spremni korigirati svoje ukoliko dobijemo referentne točke na osnovu kojih možemo vidjeti situaciju drugačije.  Što je veći ego, to visše ukazuje o ne fleksibilnosti sagledavanja drugačijih stavova i mišljenja. U našem narodu se često okvalificira netko tko promijeni svoje mišljenje da se savija kako vjetar puše.  Savijati se kako vjetar puše je potpuno druga krajnost nefleksibilnosti. Promijeniti svoje mišljenje nakon dovoljno argumenata i potrebnih referentnih točaka je pokazatelj fleksibilnosti i sposobnosti prilagodđavanja kao i pokazatelj “mekanijeg” ega. U ovom slučaju maska nefleksibilnosti je tu da ne bi ispali kao neki koji se savijaju kako vetar puše. Suštinsko ja otvorenog uma. Kada promijenimo svoj stav ili izprocesiramo emocije kako se osjećamo ako nas netko tako okarakterizira, steknemo nas unutarnji mir i ne treba nam više ta maska nefleksibilnosti.

Maske nas  štite. Služe da bi se predstavili drugima onakvim kakvi bi želeli biti viđeni u njihovim očima, a u skladu sa svojim uvjerenjima i mjerilima vrijednosti. Ukoliko imamo ograničavajuća uvjerenja o sebi, npr ne vrijedim, nisam dovoljno dobar, strah od odbijanja, od tuđeg mišljenja – sasvim je razumljivo da će podsvijest učiniti sve da stavi masku koja je odgovarajuća situaciji kako nitko ne bi primjetio da nismo dovoljno dobri, vrijedni ili da bi izbjegli situaciju u kojoj nas je strah (često bezrazložan). Na primjer, često  oni koji vicu na druge imaju manjak samopouzdanja koje prikrivaju maskom upravo tom vikom, deca koja su vrlo glasna imaju manjak samopouzdanja koju kompenziraju tom glasnoćom da bi djelovala da ga imaju. Naravno, to je sve dirigirano podsvijesću a ne svjesnom aktivnosti. Maske ne stavljamo svjesno. Kada izprociramo svoje strahove i ograničavajuća uvjerenja, mijenja se naše ponašanje i sve više blijedi maska, sve više smo bliži svom suštinskom ja.

Maske služe da bi sačuvali svoje programe o ono što vjerujemo o sebi, drugima i svijetu oko sebe, da bi ostali u  svojim očima onakvi kakvi vjerujemo da jesmo.  Što više njegujemo masku i što je duže s nama, sve više je prihvaćamo kao našu suštinu a u stvari se udaljavamo od suštinkog ja. Zbog toga nas i pogađa kada netko kaže nešto o onama što vjerujemo da mi nismo. Recimo, ako smo stručni u nečem a netko kaže da nismo, to nas pogodi, pogodi nas ego. Sebe smo identificirali na primjer s tom stručnosti i povjerovali da je to moje suštinsko ja, a u stvari je samo maska koja čvrsto prijanja. Kada izprociramo taj osobni doživljaj, više nas ne pogađa i postajemo bliži svom suštinskom ja. Više nas ne dotiču tuđe kvalifikacije iz tog određenog aspekta.

Maske nam pomažu da se osjećamo  sigurni kao biće. Ako imamo iskustva u kojima smo bili na primjer kažnjavani zbog grešaka, naša maska će nam pomoći da ostanemo sigurni tako što ćemo se truditi i preko svojih granica da ne napravimo grešku. Umjesto da prihvatimo svaku grešku kao priliku da nešto novo naučimo, izbjegavat ćemo je po svaku cijenu, ako treba iscrpljujemo se do krajnjih granica samo da se greška ne dogodi. Pitanje je vremena dokle naše fizičko biće moze izdržati neke od ovakvih maski koje nas jdnostavno gone da budemo savršeni, dobri u očima drugih kako nas greška ne bi dovela do kazne. Zato svoje strahove i emocionalne bolove treba trajno riješiti u korijenu. Tako  neće više biti potrebe za kompenzacijom i maskom koja treba da pokaze koliko smo dobri kroz pretjerani rad, samo da bi izbjegli kaznu. Ponavljam, ovo je sve igra podsvijesti.

Kakve veze imaju maske sa zdravljem? Što više maski imamo, to je pokazatelj većeg broja emocionalnih bolova, pokazatelj većeg ega. Što je više emocionalnih bolova i što smo većeg ega, to su više ranjivi nasi procesi samoiscjeljenja. Sjetimo se da je naše zdravlje jednako naše sposobnosti samoiscjeljenja umanjene za blokade na nekom nivou našeg bića (fizičkom, emotivnom, mentalnom, duhovnom). Isto tako je sve poznatije koliko je ogroman doprinosioc emotivni i mentalni nivo.

Gdje dalje? Što raditi s maskama, kako omekšati što vise ego i prići bliže svojoj sustini, a time znatno doprinjeti svom zdravlju?

Rješavanje svojih strahova i drugih emocija koje nam nisu ugodne u svom korijenu je očigledan put naprijed, kao i procesiranje svega što uspijemo da identificiramo u vidu ograničavajućih uvjerenja. Rješavanje strahova koje imamo pri pomisli da skinemo svoju masku je neophodno. Kada riješimo energetski ono što drži masku, ona sve slabije prijanja i sve više imamo svoj mir pri pomisli da budemo ono što jesmo u našoj suštini. Nakon rješavanja neisprocesiranih emocija prošlosti kao i limitirajućih uvjerenja, ostaje mudrost i potpuno drugačije razmišljamo.

Moj omiljen način rješavanja onoga što nas dovodi do stavljanja maski i što drži masku čvrsto ispred nas je EFT tj Tehnika Emocionalne Slobode, koja omogućava duboke emocionalno energetske i kognitivne promjene. Edukacija osnovne samopomoći će biti dobar početak, a za posvećene, svjesno roditeljstvo je edukacija gdje otkrijemo mnoge korjene svojih maski. Cijeli opus edukacije “Okrugla Duga” Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća omogućava ubrzan osobni rast i razvoj, kao i skidanje brojnih maski kako bi živjeli kao slobodno biće. Samim tim uklanjamo mnoge korijene zdravstvenih problema i korijene onoga što nas dovodi do reakcije koju zovemo stres.

-Jasmina Kovačev

EFT Master Trener
META-Zdravlje Master Trener
Coach za postizanje vrhunskih dostignuca
Kreator serije seminara ličnog razvoja Okrugla Duga
Voditelj programa emotivno mentalne transformacione podrske obolelim od kancera “Biram Zivot“

www.TehnikaEmocionalneSlobode.comLeave a Comment