Znanstvena istraživanja odgovaraju na pitanje: Je li molitva učinkovita u liječenju? Reviewed by admin on . . Molitva kao duhovna kategorija ima svoje materijalne i duhovne implikacije. Materijalne posljedice molitve uglavnom su zdravstvene naravi i ogledaju se unutar . Molitva kao duhovna kategorija ima svoje materijalne i duhovne implikacije. Materijalne posljedice molitve uglavnom su zdravstvene naravi i ogledaju se unutar Rating: 0

Znanstvena istraživanja odgovaraju na pitanje: Je li molitva učinkovita u liječenju?

molitva-zdravlje-bolest.

Molitva kao duhovna kategorija ima svoje materijalne i duhovne implikacije. Materijalne posljedice molitve uglavnom su zdravstvene naravi i ogledaju se unutar ljudskog organizma. Čak i moderna medicina, osim medikamenata i tretmana, kao važan segment ljudskog zdravlja prihvaća čovjekovu psihičku snagu u kojoj duhovnost ima posebno mjesto

Na početku treba spomenuti i diskusiju koja se vodi na nivou intelektualne zajednice gdje se ozbiljno tretira pitanje korištenja molitve kao sredstva u liječenju pacijenata. Praksa da se molitva koristi u svrhu traženja zdravlja i to na način da se od Boga traži ozdravljenje postoji još od prvih Božjih poslanika. Na Zapadu također postoje osobe za koje se vjeruje da molitvom i sugestijom liječe bolesne ljude.

Duhovnost kao potreba bolesnih

Svaki čovjek, bilo da izvršava vjerske obaveze ili ne, posjeduje dimenziju duhovnosti. Henderson je naveo da je cilj medicinske njege da bolesnika dovede na nivo na kojem će biti u mogućnosti samostalno zadovoljavati svoje potrebe, a kao jednu od tih potreba naveo je i “molitvu u skladu s vlastitim vjerovanjem”. Prema tom mišljenju, definiranje i zadovoljavanje duhovnih potreba pacijenta predstavlja važan segment brige o samom pacijentu.

Ako medicinske sestre žele pružiti duhovnu podršku pacijentima, osim mirnog okruženja, neophodno je da im omoguće i prostor za obavljanje molitve i čitanje vjerskih knjiga. Međutim, istraživanja pokazuju da su medicinske sestre najčešće nedovoljne da na najbolji način odgovore ovom zadatku. Štviše, duhovna njega je nešto čega se mnoge medicinske sestre pribojavaju. I dok Narayanasamy navodi da medicinske sestre nisu dovoljno svjesne duhovnih potreba svojih pacijenata, Oldnall ističe da medicinske sestre nemaju adekvatno obrazovanje u tom segmentu te iz tog razloga zapostavljaju duhovnu komponentu prilikom izrade plana za njegu pacijenata.

Istraživači Fish i Shelly u svojim radovima tvrde da medicinski radnici odnos između pacijenta i Boga posmatraju kao nešto privatno, stoga nisu sigurni kako se postaviti spram duhovnosti pacijenta. To je još jedan od razloga zbog kojeg bi medicinske sestre trebale proći edukaciju koja će im omogućiti prepoznavanje i zadovoljavanje duhovne potrebe pacijenata. Tokom istraživanja koje su proveli psiholog Hakverdioğlu i njegovi saradnici, pokazalo se da 67 posto medicinskih sestara s Odjela za onkologiju smatra da duhovno zdravlje ima direktan utjecaj na fizičko zdravlje pacijenata. Međutim, samo 42 posto ih je smatralo da bi medicinski radnici trebali biti od pomoći pacijentima u njihovom upražnjavanju duhovnosti.

Je li molitva učinkovita u liječenju?

Utjecaj molitve u procesu liječenja pitanje je koje izaziva mnoštvo diskusija unutar naučnih krugova. I dok pojedini naučnici tvrde da se naučna strana molitve ne može istražiti, određeni vjerski autoriteti tvrde da se Božija snaga ne može dovoditi u pitanje. Međutim, usprkos ovom sporu, istraživanja u ovoj oblasti ne prestaju do danas. Samo u SAD-u Vlada odvaja milione dolara koji se troše u ove svrhe. Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da 73 posto ispitanika smatra kako pojedinačna molitva pomaže u liječenju drugih ljudi.

Byrd i Targ su pokazali da molitva ima pozitivne implikacije u slučajevima fizičkih bolesti. Slična istraživanja pokazuju da su vjera i vjerska praksa korisni za sprečavanje nastanka bolesti, prilikom liječenja, smanjivanja boli, brige, strepnje i depresije, zatim podizanja kvaliteta življenja i suočavanja sa svakodnevnim problemima.

Istraživanja su pokazala i da molitva, kao dimenzija vjere, može imati pozitivne učinke na liječenje u slučajevima bolesti srca, želuca i crijeva. Molitva je ponekad vrlo efikasno sredstvo koje osigurava mentalni mir i smanjenje bolova uzrokovanih bolešću. Posebno je interesantna pojava da moderni fizičari preporučuju molitve koje u sebi nose “islamski” sadržaj. Čuveni američki časopis “Newsweek” na naslovnici jednog broja je postavio pitanje: “Bog i zdravlje: Je li vjera lijek? Zašto nauka počinje da vjeruje?”, i u tom broju veliku pažnju posvetio ovoj temi. Autori su naveli da vjerovanje u Boga podiže motivaciju kod ljudi i pomaže lakše prevazilaženje bolesti, dodajući i da su naučnici počeli vjerovati u pozitivnost vjere u kontekstu ljudskog zdravlja. Prema anketi koja je provedena u okviru ove teme, 72 posto ispitanika je navelo da im je molitva pomogla u liječenju i da je liječenje brže i lakše uz pomoć molitve.

Molitva drugih ljudi

Baš kako molitva koju čovjek čini u svoje ime može biti korisna, to može biti i ona koju čini neko drugi u tuđe ime. U okviru istraživanja provedenog u Kardiološkoj klinici Koroner Opće bolnice u San Franciscu, dr. Byrd je testirao 393 pacijenta pokušavajući shvatiti utjecaj tuđe molitve (dove) na zdravlje pacijenata. Ljudi koji su bili izvan bolnice molili su se za pacijente sve dok nisu otpušteni. Istraživanja su pokazala da je kod pacijenata za koje su se molili uočen manji nivo začepljenosti krvnih sudova, da im je bilo potrebno manje antibiotika, da su rjeđe obolijevali od pneumonije (upale pluća) i da su u manjim količinama koristili kisik.

U korejskom glavnom gradu Seulu provedeno je istraživanje nad 199 žena koje su prolazile kroz tretman oplodnje pomoću injekcija. Tom prilikom je osigurano da se za pola pacijentica mole grupe kršćana iz Kanade i Australije. Ni pacijenti ni medicinsko osoblje nisu bili upoznati o činjenici da su dio nekog istraživanja. Pacijenti nisu znali da se neko na drugoj strani svijeta moli za njih. Rezultati istraživanja su pokazali veći procent uspješne oplodnje u grupi žena kojima su upućivane razne molitve.

U jednom istraživanju provedenom na Univerzitetu Duke učestvovali su pacijenti koji su prolazili dijagnostičku metodu angiografije. Za jedan dio njih osigurane su grupe koje su se aktivno molile. U grupi pacijenata koji su bili izloženi tuđoj molitvi slučajevi komplikacija su bili mnogo rjeđi, dok je smrtnost u toku narednih šest mjeseci kod tih ljudi bila mnogo manja u odnosu na drugi dio pacijenata. Do sličnih rezultata (smanjena stopa mortaliteta) došlo se i kod pacijenata koji su bolovali od AIDS-a.

Molitva u procesu liječenja mentalnih bolesnika

Postoje istraživanja koja pokazuju da sprečavanje duhovnih posrnuća pospješIstražujući dublje pitanje duhovnosti i njenu relevatnost u medicinskoj struci, istraživači su ustvrdili da je duhovnost vrlo važna dimenzija u životima mnogih ljudi koji pate od teških duševnih bolesti, međutim, usprkos tome, liječnici najčešće zapostavljaju ovu dimenziju ljudskog životauje proces liječenja mentalnih bolesti i dovodi do pozitivnih rezultata u tom nastojanju. Jedno od tih istraživanja, u kojem je učestvovalo 400 pacijenata iz Los Angelesa, proveli su David i Susan Larson. Rezultati su pokazali da jačanjem duhovnog života, u kojem molitva zauzima 60 posto svih aktivnosti, dolazi do vidljivog smanjenja simptoma kod pacijenata koji pate od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, od pretjerane osjetljivosti, fobične anksioznosti, paranoje i drugih psihotičnih stanja.

Da bi bolje razumjeli snagu molitve, korisno je osvrnuti se na istraživanje Carsona i Hussa u okviru kojeg su pokušali dokučiti utjecaj molitve na šizofreniju. Istraživači su odabrali 20 pacijenata, svakom od njih su dodijelili jednog asistenta i podijelili ih u dvije grupe. I dok su pacijenti iz jedne grupe, osim standardne terapije, pomoću svojih asistenata čitali molitve i druge vjerske tekstove, druga grupa je koristila samo konvencionalnu terapiju. Nakon perioda od deset sedmica, u grupi koja je čitala i slušala molitve primijećeno je da pacijenti uspješnije izražavaju svoje emocije, pozitivnije gledaju na promjene u svom životu i manje se žale na tjelesne smetnje. U okviru sličnog istraživanja, naučnici su pokušali istražiti vezu između šizofrenih halucinacija i vjerskih obreda. Na kraju se došlo do zaključka da su pacijenti iz Saudijske Arabije koji su se molili, čitali vjerske knjige i slušali odlomke iz vjerskih knjiga imali pozitivniji stav i bolje ponašanje u odnosu na pacijente iz Engleske koji su koristili neke druge metode borbe s bolešću.

Pozitivan utjecaj molitve na mentalno zdravlje direktno ovisi o iskrenosti s kojom se molitva upućuje. S obzirom na to da je općeprihvaćen stav da je uvjet za primanje molitve iskrenost i privrženost Bogu, provedeno je istraživanje čiji su rezultati potvrdili ovakvo mišljenje. Naime, iako se psihopatološki simptomi mentalnih bolesti kod ljudi koji nisu religiozni nisu smanjivali uvođenjem molitve, u značajnoj mjeri su reducirani kod osoba koje su iskreno i od srca vezane za Boga i vlastitu religiju. Sva ova istraživanja ukazuju na to da su osobe koje vjeruju u Boga i koje se iskreno mole i izvršavaju vjerske naredbe boljeg tjelesnog i mentalnog zdravlja. Postoje i druga slična istraživanja koja također ukazuju na činjenicu da su ljudi koji se češće mole boljeg zdravlja, a posebno mentalnog i duševnog.

Istražujući dublje pitanje duhovnosti i njenu relevantnost u medicinskoj struci, istraživači su ustvrdili da je duhovnost vrlo važna dimenzija u životima mnogih ljudi koji pate od teških duševnih bolesti, međutim, usprkos tome, liječnici najčešće zapostavljaju ovu dimenziju ljudskog života. Jedno od istraživanja koje je provedeno u Švicarskoj i Kanadi, a koje je obuhvatilo 221 polikliniku i 57 klinika, jasno je pokazalo da je vjera važan segment u životu najvećeg broja pacijenata koji su boravili u tim ustanovama. No, isto istraživanje je pokazalo da medicinski radnici nisu upoznati s činjenicom da je religija važna u životima njihovih pacijenata, odnosno da se ne obaziru na tu činjenicu čak ni kad im pacijenti objasne da im duhovnost pomaže u borbi s bolešću.

KRONIČNE BOLESTI

Visok krvni pritisak
Odnos između tradicionalnih religijskih vjerovanja i visokog pritiska, istraživači su pokušali odgonetnuti pomoću kliničkih eksperimenata. U tom smislu su objavljeni radovi koji ukazuju na činjenicu da molitva normalizira krvni pritisak i umanjuje subjektivni osjećaj boli. Možemo navesti i istraživanje Browna u čijem zaključku stoji da je molitva učinkovita u liječenju visokog krvnog pritiska. Na taj način ustvrđeno je i da se molitvom može umanjiti napetost u mišićima.

Karcinom
Moral i motivacija su komponente koje se smatraju iznimno važnim u liječenju pacijenata koji boluju od karcinoma, a koje se mogu osigurati pomoću religioznosti pacijenta ili njegove okoline u kojoj značajno mjesto zauzimaju religiozne osobe. Ideja je da će osoba s optimističnim stavom ostati dovoljno daleko od depresije i stresa te će to dovesti do ubrzanog ozdravljenja. Istraživanje u kojem je učestvovalo 162 pacijenta koji boluju od AIDS-a i karcinoma, pokazalo je da pacijenti koji se smatraju religioznima i koji u određenoj mjeri ispunjavaju vjerske obaveze, u značajnoj mjeri manje pate od depresije.

Srčani bolesnici
Jedno istraživanje je pokazalo da je broj komplikacija kod pacijenata za koje su tokom izvođenja angioplastike upućivane molitve bio mnogo manji, kao i procent smrtnih slučajeva tokom perioda od šest mjeseci nakon operativnog zahvata. U sličnom istraživanju odabrano je pet svećenika koji će se moliti za 466 pacijenata smještenih u bolnici Kansas St. Luke, od ukupno 990 koliko ih je boravilo u toj bolnici. Naknadna promatranja pokazala su veću stopu oporavka kod bolesnika kojima je upućivana molitva za 11 posto. Pacijenti nisu znali za činjenicu da se neko moli za njih, kao što ni svećenici nisu poznavali nikog od pacijenata. Ovakvi rezultati su naveli istraživače na zaključak da bi molitva mogla postati standardno pomoćno sredstvo u liječenju srčanih bolesnika.

Zaključak

Velik broj objektivnih medicinskih istraživanja jasno ukazuje na činjenicu da molitva ima pozitivne efekte na ljudsku fiziologiju i psihologiju. Usto, molitve nemaju nikakve nuspojave. Nijedno od istraživanja nije pokazalo lošije rezultate kod ispitanika koji su se molili ili bili predmet molitve drugih ljudi. Očigledno je molitva korisno sredstvo koje ljudima pomaže da se bore s raznim bolestima jer dovodi do promjena koje pozitivno utječu na ljudski organizam. Na naučnicima je da detaljnije istraže ovu oblast i molitvu prihvate kao komponentu koja može biti dopuna konvencionalnim metodama liječenja.

Izvor

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: