Sudbina: Naš vlastiti ili tuđi odabir? Reviewed by admin on . . Vjerujem da ste razmišljali o sudbini i načinima na koje ona utječe na vaš život. Što je za vas sudbina ? Većina ljudi sudbinu percipira kao nešto izvan njih, . Vjerujem da ste razmišljali o sudbini i načinima na koje ona utječe na vaš život. Što je za vas sudbina ? Većina ljudi sudbinu percipira kao nešto izvan njih, Rating: 0

Sudbina: Naš vlastiti ili tuđi odabir?

cvijece-sudbina-izbor-duhovnot.

Vjerujem da ste razmišljali o sudbini i načinima na koje ona utječe na vaš život. Što je za vas sudbina ?

Većina ljudi sudbinu percipira kao nešto izvan njih, nešto što je unaprijed predodređeno i na što oni sami nemaju nikakav utjecaj.

C.G. Jung, veliki švicarski psiholog, promatrajući ponašanje ljudi oko sebe, nije se mogao načuditi toj ljudskoj naučenoj navici gledanja na život kao na jednu sudbinu kojom oni ne mogu uopće, ili pak mogu vrlo malo upravljati.On u vezi toga kaže ovo:

“Toliko je ispravnije, toliko dramatičnije, impresivnije i stoga uvjerljivije, vidjeti da se sve stvari događaju meni, umjesto promatranja kako ja uzrokujem njihovo događanje. “

Ako ste se rodili  slijepi, gluhi, teško bolesni, ili vas je nešto slično zadesilo već u najranijem djetinjstvu, ukoliko ste kao dijete ostali bez roditelja ili ste imali neko slično, vrlo bolno iskustvo, razumljivo je da tu niste imali neku mogućnost utjecaja, pogotovo ne onog svjesnog. Takve situacije obično se tumače kao određene karmičke lekcije koje ste na razini duše odabrali iskušavati. Isto tako, određene teške bolesti koje ste možda doživjeli mogu biti manifestacija vašeg nadsvjesnog djela ličnosti koji je to odabrao za vas kao inicijaciju ka budućem svjesnijem i probuđenijem životu. Gledajući izvana, da, to se čini kao hir sudbine, a zapravo to nije tako.

Za sudbinu bismo mogli reći da je to utjecaj određenih životnih okolnosti na osobu,uz istovremenu reakciju osobe na to. Zakon akcije i reakcije naziva se karmom. Promatrajući sudbinu kroz prizmu kvantne znanosti i polja-tada je sudbina ono što iskušavamo kada živimo pod utjecajem određenih polja oko nas.

Ako gledate na vlastiti život isključivo kroz prizmu sudbine oduzimate si  ono najvažnije i najvrednije, vaš možda najveći i najvredniji potencijal kojeg imate – mogućnost kreiranja vlastitog života.

“Svatko je kovač vlastite sudbineglasi poznata poslovica i to je zaista tako. Kada bi naš život bio u potpunosti predodređen, koji bi tada bio njegov smisao? Naime, iako nam mnoge stvari u našim životima djeluju sudbinski, pogotovo one koje nismo svjesno kreirali i odabrali, morate znati da je naš svjesni dio samo mali dio nas. Osim svijesti, na naš život djeluju sadržaji koji su dijelovi našeg nesvjesnog, ali i nadsvjesnog djela. To su također dijelovi nas koji imaju svoje vlastite ciljeve i koji se kroz te ciljeve žele manifestirati.

Budite svjesni da ništa što vam se događa nije poizašlo iz nečeg izvan vas, nego je to samo odraz toga što nosite u sebi.  Zbog toga radom na vlastitoj svjesnosti počinjemo koristiti svoj potencijal na način da sve više i više stvari u svom životu svjesno kreiramo i oblikujemo. Rezultat toga jest  da sve manje toga djeluje na naš život stihijski, nenajavljeno, sudbinski. Naš život postaje tada naša vlastita kreacija, a mi postajemo u pravom smislu riječi kovači vlastite sudbine.

blogrealpotential.repcom.hr

Leave a Comment

%d bloggers like this: