Stvarajte novac stvarajući prijatelje Reviewed by admin on . . Kako zraditi i kako postati bogat.? Izučavajući ovakvu vrstu literature, baveći se mislima i idejama, saznanjem kako funkcionira naš um, prirodno je da dolazi . Kako zraditi i kako postati bogat.? Izučavajući ovakvu vrstu literature, baveći se mislima i idejama, saznanjem kako funkcionira naš um, prirodno je da dolazi Rating: 0

Stvarajte novac stvarajući prijatelje

privlačenje-novca.

Kako zraditi i kako postati bogat.? Izučavajući ovakvu vrstu literature, baveći se mislima i idejama, saznanjem kako funkcionira naš um, prirodno je da dolazimo do zaključka da je novac utkan u svaku tkaninu naše egzistencije, da je zakon uspjeha servis, da dobivamo ono što dajemo i da bismo zbog te sposobnosti da dajemo, trebali to smatrati privilegijom.

Siguran sam da ste do sad naučili kako funkcionira naš um, kako funkcionira naša svijest, čak, na jednom višem nivou, kako funkcionira univerzum. Međutim, u osnovi svih naših izučavanja nameće se jedno od glavnih pitanja, a to je:

Kako koristiti ove “stvari”, ovo izučavanje,  da bi se obogatili?

Mi želimo znati kako se možemo obogatiti. Prosto i jednostavno. To je jedan od glavnih razloga zašto čitamo knjige, gledamo motivacijske klipove, izučavamo materiju i to je u redu. Novac igra veliku ulogu u našim životima i mi trebamo željeti više, mi trebamo postizati više.

Svijest o novcu je stanje uma. To znači da ako želimo zaraditi novac, ako je to ono što zaista želimo, onda moramo postati svjesni načina na koji novac “radi”. Kako je stvoren, kako se prenosi, kako teče. To nije samo svijest da živimo u izobilju Univerzuma. To je razumijevanje kako sistem funkcionira.

Poanta je, slobodno mogu reci, MISAO dovodi do akcije, što daje rezultat. Ako su nam misli o novcu uzvišene, ako imamo novac u svijesti, onda će naše misli utjecati na naše akcije. Naš cilj uvijek mora biti „ zadovoljiti ljudske potrebe“. Mi postajemo „igrači“ u „igri“. Samopouzdanje i samouvjerenost je za nas jedino moguće. Moramo biti ponosni na ono što radimo i ono što nudimo. U suprotnom mi ćemo podleći strahu. Strah dovodi do svijesti o siromaštvu a on guši naš udio u stvaranju novca.

Pravimo novac tako što se okružujemo prijateljima kojima smo omogućili da stvore novac, a to činimo tako što im pomažemo i što smo im na usluzi. Drugim riječima, mi smo „zadovoljili ljudsku želju“. Isporučujemo robu ili uslugu a to je želja ili potreba. Što više ljudi zadovoljimo, više „prijatelja“ pravimo i primamo više novca.

Vjerojatno se pitate kako pomoći prijateljima da stvore novac kada nemate baš puno prilika?

Vi ste svakodnevno u prilici. I kad kupujete robu na pijaci vi tada pomažete „prijatelju“, kada se vozite u taksiju pa zatim platite, u prodavaonici, u kaficu i tad pomažete. Vi ste kanal kroz koji protiče novac ali ako taj novac dajete sa strahom, ako je u vašoj svijesti strah da ćete potrošiti novac, onda se taj kanal zatvara sam po sebi. Zato, kada nešto plaćate, radujte se jer ste pomogli nekom a na taj način i sebi, otvorili ste kanal za primanje novca.

Uspješni ljudi se fokusiraju na stvari koje žele ali se također fokusiraju na ono što drugi ljudi žele.

Marjan Marković

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: