Beograd, trodnevni program: Imam kancer, pa šta? Biram život! Reviewed by admin on . Uskoro u Beogradu: trodnevni program: "Imam kancer, pa šta? Biram život! Beograd, 1-3. maj 2016. godine! ENERGETSKI PSIHOLOG - Jasmina Kovacev, kreator i glavni Uskoro u Beogradu: trodnevni program: "Imam kancer, pa šta? Biram život! Beograd, 1-3. maj 2016. godine! ENERGETSKI PSIHOLOG - Jasmina Kovacev, kreator i glavni Rating: 0
You Are Here: Home » Zdravlje » Alternativne metode liječenja » Beograd, trodnevni program: Imam kancer, pa šta? Biram život!

Beograd, trodnevni program: Imam kancer, pa šta? Biram život!

biram-život
Uskoro u Beogradu: trodnevni program: “Imam kancer, pa šta? Biram život!
Beograd, 1-3. maj 2016. godine!
biram-život-2ENERGETSKI PSIHOLOG – Jasmina Kovacev, kreator i glavni voditelj licenciranog programa “Biram Život“
EFT ekspert I trener, Master trener META-Zdravlja + …
E-mail: jasminakovacev@gmail.com
Na svom životnom putu, mimo fakultetskog obrazovanja, edukovana je u 29 tehnika i modaliteta (od herbalne medicine i iridologije do energetske psihologije i META-Zdravlja) . Pionir je prenošenja novih tehnologija i znanja u domenu ljudskih potencijala i kod nas i u svetu.
Živi već 20 godina na Novom Zelandu, mada već 7 godina provodi gotovo pola godine na našim prostorima edukujući jedine sertifikovane treninge EFT-a kod nas, sertifikovane treninge META-Zdravlja i kvalitetne komplimentarne edukacije u okviru Studija za edukaciju i vrhunska dostignuća.
Kreator je programa za obolele od kancera u koji je ugradila sticana znanja i iskustva u radu sa obolelim od kancera kao i utemeljivač nove oblasti – energetske Psihoonkologije.

 

Leave a Comment