Poštovanje: Svatko može i treba ići svojim putem Reviewed by admin on . . Poštovanje u prvom redu znači: prepoznavanje. Poštovati nekoga znači prepoznati da on jest, da je takav kakav je i da takav treba da bude. To uključuje da na . Poštovanje u prvom redu znači: prepoznavanje. Poštovati nekoga znači prepoznati da on jest, da je takav kakav je i da takav treba da bude. To uključuje da na Rating: 0

Poštovanje: Svatko može i treba ići svojim putem

vilee.

Poštovanje u prvom redu znači: prepoznavanje. Poštovati nekoga znači prepoznati da on jest, da je takav kakav je i da takav treba da bude. To uključuje da na isti način poštujem i sebe, da poštujem to što sam takav kakav sam i da je to što sam takav kakav jesam – potpuno ispravno.

Ako ja tako poštujem sebe kao i druge, onda odbacujem da zamišljam sliku o tome kakvi ja i drugi treba da budemo. Bez ove slike, nema više suđenja o onome šta bi bilo bolje. Nijedna lažna slika se ne preprečuje između mene i realnosti koja se ukazuje.
Na taj način je moguća jedna druga stvar, koja također pripada poštovanju: volim realnost onakvu kakva se pokazuje. Ovo prvenstveno znači: volim sebe onakvog kakav sam, volim druge onakve kakvi jesu; i volim koliko smo različiti.
Poslije ovoga je moguća čak i treća stvar – možda najljepša, koja također pripada poštovanju: radujem se realnosti onakvoj kakva se pokazuje. Radujem se sebi onakvom kakav sam, radujem se drugima onakvi kakvi su i radujem se različitosti – tome da sam različit od njega i on je različit od mene.

Ovo poštovanje održava rastojanje. Ne nameće se drugome i ne prihvaća da se drugi nameću meni, da mi prikače nešto što mi ne pripada ili da se ophode prema meni prema slici koju imaju o meni. Zato se možemo poštovati bez da jedan od drugog išta očekujemo.
Ako imamo potrebe jedan za drugim i hoćemo nešto jedan od drugoga, moramo obratiti pažnju na četvrtu stvar: inspiriramo li drugog na napredak ili sprečavamo sebe same i drugoga u razvoju?

Ako prepoznamo da onakvi kakvi jesmo sprečavamo vlastiti razvoj kao i razvoj drugog, onda nas poštovanje ne približava već udaljava. Tada treba poštovati slobodu da svako može i treba da ide vlastitim putem. Ljubav i radovanje sebi i drugome na ovaj način se produbljuje a ne smanjuje. Zašto? Ljubav i radovanje, isto kao i poštovanje, ovdje su – opušteni”

-Bert Hellinger

 Leave a Comment

%d bloggers like this: