Khalil Gibran: Razgovarate kad niste u miru sa svojim mislima Reviewed by admin on . A učenjak reče: Govori o Razgovoru. I on odvrati govoreći: Razgovarate kad više niste u miru sa svojim mislima; I kad više ne možete izdržati u samoći srca, živ A učenjak reče: Govori o Razgovoru. I on odvrati govoreći: Razgovarate kad više niste u miru sa svojim mislima; I kad više ne možete izdržati u samoći srca, živ Rating: 0

Khalil Gibran: Razgovarate kad niste u miru sa svojim mislima

razgovor
A učenjak reče: Govori o Razgovoru.

I on odvrati govoreći:

Razgovarate kad više niste u miru sa svojim mislima;

I kad više ne možete izdržati u samoći srca, živite na svojim usnama, a glasnost biva zabava

razbibriga. I u mnogom vašem razgovoru mišljenje je napol ubijeno.

Jer, misao je ptica prostora, i u krletki riječi može doista raširiti krila, ali ne može letjeti.

Ima ih među vama koji traže razgovorljive, iz straha da ne budu sami.

Tišina samotnosti otkriva njihovim očima golo jastvo, i rado bi umakli.

A ima ih koji razgovaraju, te, ne znajući i bez predumišljaja, otkrivaju poneku istinu koju sami ne mogu razumjeti.

A ima ih s istinom u sebi, ali je ne izgovaraju riječima.

U grudima takvih duh boravi u ritmičkoj tišini.

Kad prijatelja sretnete na putu ili na sajmu, neka duh u vama pokrene vaše usne i upravlja vašim jezikom. Neka glas u vašem glasu govori uhu u njegovu uhu.

Jer, njegova će duša čuvati istinu vašega srca, kao što se pamti okus vina, kad se i boja zaboravi, a ni posude više nema.Leave a Comment

%d bloggers like this: