Kako nam sudbinu kroje naša vjerovanja i uvjerenja Reviewed by admin on . . Među najvažnijim stvarima koje  međusobno razlikuju ljude i koje na  različite načine utječu na život svakog čovjeka su  njegovi sustavi vjerovanja i uvjerenj . Među najvažnijim stvarima koje  međusobno razlikuju ljude i koje na  različite načine utječu na život svakog čovjeka su  njegovi sustavi vjerovanja i uvjerenj Rating: 0
You Are Here: Home » Iscjeljivanje » PSIHOLOGIJA » Kako nam sudbinu kroje naša vjerovanja i uvjerenja

Kako nam sudbinu kroje naša vjerovanja i uvjerenja

vjerovanja.

Među najvažnijim stvarima koje  međusobno razlikuju ljude i koje na  različite načine utječu na život svakog čovjeka su  njegovi sustavi vjerovanja i uvjerenja.

Naime, upravo su  različita vjerovanja, tj . sustavi vjerovanja ono što najdirektnije utječe na čovjeka i na to u kojem će se smjeru razvijati njegov život. Možemo reći da su vjerovanja i uvjerenja ono što određuju sudbinu svakog čovjeka. Njihova moć je puno veća nego što je većina ljudi  uopće svjesna.

Vjerovanja su  različite misaone forme proizašle iz učenja skupljenih iz okoline u kojoj odrastamo. Okolinu čini prvenstveno obitelj i obiteljsko okruženje, a odrastanjem, nečija  okolina se prirodno proširuje i na ljude izvan obitelji, na prijatelje, nastavnike u školi i profesore, svećenike, a zatim i na sve ostale ljude . Okolinu danas čine  i mediji i internet, a njihovi utjecaji na svakog čovjeka postaju iz dana u dan sve jači i jači.

Ljudi vjeruju u različite stvari i njihova vjerovanja se razlikuju ovisno o tome da li su religiozni ili ne, kakvog su socijalnog statusa, kakvog društvenog statusa, koji je njihov stupanj obrazovanja, psihološke, fizičke , emotivne i mentalne karakteristike itd.

Neki ljudi su više nego drugi skloni bez bilo kakvog propitkivanja racionalnosti i utemeljenosti nekog vjerovanja kao autoritete za svoja vjerovanja uzeti npr. medije i ono što ni prezentiraju, neki su skloni nekritički prihvatiti autoritete tipa raznih gurua ili duhovnih učitelja, svećenika, nastavnika ili profesora itd. Međutim, mogli bismo reći da se najveći dio vjerovanja nasljeđuje od roditelja i predaka, pa se na takav način stvara ono što nazivamo različiti karmički obrasci ponašanja i djelovanja.

Istraživanja su pokazala da oko 97 % ljudi automatski nasljeđuje vjerovanja vezana uz vjeru i religiju, političku opciju za koju će glasati na izborima ,ona u vezi tijeka života koji je „prirodan i normalan“ za njih kao rezultat obiteljskog nasljeđa i utjecaja, pa sve to izbora zanimanja koji je „pravi“ za njih. Kako živimo u katoličkoj sredini, prisjetite se samo na koji način roditelji po inerciji krste svoju djecu. Na taj način crkva kao institucija dobiva više ili manje vjerne sljedbenike ili ovce, bez nekog posebnog truda i zasluga. Jednostavno, katolička vjera  je tradicija.

Što se tiče političkih vjerovanja,  republikanske obitelji stvaraju u Americi   u pravilu nove republikance, kao što i laburisti u V.Britaniji stvaraju generacije laburista. Što se tiče izbora zanimanja,liječničke obitelji stvaraju liječnike, zubarske zubare, a odvjetničke odvjetnike. Kako su zanimanja poput liječnika, odvjetnika, stomatologa dosta financijski atraktivna, na prvi pogled ovo nasljeđivanje , tj. nastavljanje obiteljske tradicije izgleda vrlo atraktivno i poželjno. Naravno, sve je u redu ako dijete iz jedne takve obitelji istinski teži i osjeća da je to i njegov životni poziv. To je prekrasno, ti ljudi imaju veliku podršku svoje obitelji, jedan prekrasan vjetar u leđa i sve je o.k. No, zamislite, što je s nekim tko se rodio u jednoj takvoj obitelji, a osjeća se tu poput crne ovce jer nema apsolutno nikakve želje nastaviti obiteljsku tradiciju? Tu se mogu i obično se i javlja hrpetine problema, jer vrlo često obitelj ne želi prihvatiti taj izbor svog djeteta. Dijete tada ima opciju da ga vlastita obitelj odbaci, ili jednostavno mora žrtvovati svoj životni put – jer tu opciju nije u stanju prihvatiti: previše je bolna i teška. Takvi ljudi, koji odbace svoje snove postaju tada duboko nesretni ljudi koji se cijeli život osjećaju nerealizirano i nesretno, s dubokim osjećajem izdaje samog sebe.Kako je izdaja samog sebe možda  najveća životna trauma koju možemo zamisliti – za osobu koja ima takvu životnu situaciju, to  može rezultirati jednim potpuno promašenim životom, jednom potpuno izgubljenom inkarnacijom.

Što o vjerovanjima kaže znanost? U svojoj knjizi Biologija vjerovanja, Dr. Bruce Lipton opisuje neposrednu povezanost  utjecaja vjerovanja iz našeg okružja na same stanice našeg tijela. Novi pravci znanosti usmjeravaju nas na nevjerojatnu moć vjerovanja iz naše okoline kojima smo izloženi, te otkrivaju koliko duboko zapravo ide povezanost vjerovanja s emotivnim stanjima svijesti  čovjeka na biologiju njegovog tijela, te tako i na njegove navike, obrasce ponašanja i u konačnici – na njegovu životnu realnost, tj. što će netko iskušavati u životu.

Naime, naše ponašanje i naše reakcije na određene  životne situacije pod direktnim su utjecajem naših vjerovanja. Biblija spominje Isusove riječi koje kažu: “Dano vam je prema vašoj vjeri.”  U ovom slučaju, to se odnosi i na vjerovanja. Stvarna, podsvjesna vjerovanja o nečemu ili nekome, a ne naši stavovi o nečemu ili nekome ili sebi su ono što se računa kada govorimo o vjerovanjima. Možemo reći da vjerovanja i uvjerenja stvaraju zasebna morfička polja s kojima se temeljem naše vibracije i raznih podsvjesnih mehanizama povezujemo.Kako naše ponašanje i akcije koje poduzimamo u životu na najdirektniji mogući način utječe na naš život, to isto bismo mogli reći i za vjerovanja ili uvjerenja.

Glavne skupine vjerovanja su ona koja imamo o sebi, o drugim ljudima, o životu ili Bogu. Pri tome na Boga mislimo na univerzalnu ili božansku inteligenciju, samog Boga ili ono što za nas ima značenje Boga, bili mi ateisti, gnostici ili praktični i ortodoksni vjernici.

Još jaču težinu ili jačinu, a time i  još jači utjecaj na naš život imaju vjerovanja koja su već našla svoju potvrdu našem životu i koja su se na neki način potvrdila kao istinita za nas. To su zapravo UVJERENJA.Njih oblikujemo na temelju naših iskustava, a nakon toga djelujemo i ponašamo se kao da su ta naša uvjerenja istinita. Mi dakle mislimo da su uvjerenja oblikovana na osnovu iskustva, no, istovremeno, naša iskustva su i rezultat naših uvjerenja ili vjerovanja. Isto kao i vjerovanja, uvjerenja mogu biti proaktivna, tj. ona mogu biti zdrava, ona koja podržavaju život i životnu ekspanziju, ali isto tako, mogu biti vrlo destruktivna. U tom slučaju postaju samoispunjavajuća proročanstva, tj. proročanstva koja se sama po sebi ostvaruju, naoko, bez ikakvog našeg voljnog utjecaja. Na žalost, najveći dio negativnih, tj. destruktivnih uvjerenja rezultat su raznih životnih trauma, ona su dakle nastala kao neka vrst zaključka o sebi, drugim ljudima, životu, Bogu.

Ono što većinu ljudi muči i zbog čega imaju nezadovoljavajuće živote jest činjenica da uvijek kada su njihove želje i njihova uvjerenja u opoziciji, tj. suprotna, život će se manifestirati na način da će pobijediti i prevladati uvjerenja, a ne želje. Tako npr. vi možete do mile volje uvjeravati sebe i druge da zaslužujete sve najbolje u životu i možete čak i neke ljude uvjeriti u to. No, ako vi u svom životu iskušavate nešto sasvim drugačije, recimo, teške životne situacije, očito je da druge možda možete i prevariti , ali sebe – nikada. Naime, vaša podsvijest najbolje zna što se nalazi u njoj. Ona će nastojati učiniti sve da bi ono što se nalazi u njoj-  u ovom slučaju uvjerenje da ne zaslužujete (blagostanje, ljubav, zdravlje, novac ili nešto drugo, ili sve to zajedno), da se to vaše uvjerenje uvijek ponovno i ponovno potvrdi u praksi, tj. u vašem životu. To je poput neke komande koja je prisutna u vašem kompjuteru, ako je uprogramirana u hardware kompjutora ( tj. vašeg uma), vaš kompjuter – vaš podsvjesni um  će stalno na sve moguće načine slijediti komandu- u ovom slučaju – nezasluživanja. To uvjerenje tako postaje virus koji je zarazio vaš kompjuter- vaš podsvjesni um i jedini način da ga se riješite jest da napravite svoj vlastiti antivirusni program protiv njega, tj. da svjesno promijenite to svoje vjerovanje.

Uvjerenja su načela djelovanja svakog čovjeka, a ne neke prazne teorije. To su životna pravila, pravila po kojima se živi. Ta pravila  mogu oslobađati, poticati i omogućavati postizanje određenih ciljeva u skladu s vrijednosnom strukturom osobe, no, ona mogu predstavljati i zapreke, onemogućiti postizanje ciljeva, te na kraju dovesti do uvjerenja da osoba nije u stanju , tj. nije sposobna ostvariti određene životne ciljeve.

Sva  naša uvjerenja rezultat su naših izbora i odabira. To znači da se ona mogu mijenjati. Kada ste bili dijete, možda ste usvojili brojna vjerovanja i uvjerenja koja su vam tada poslužila, međutim, kroz odrastanje i sazrijevanje ste shvatili da ona više nisu istinita za vas. Tada ste ih možda odbacili i umjesto njih odabrali vjerovati nešto drugo. Osnovno pravilo koje svaki čovjek u svom životu treba slijediti, a vezano je uz vjerovanja i uvjerenja jesu rezultati koje ima u svom životu: Ako vam se sviđaju rezultati koje postižete u svom životu, možete mirne duše nastaviti djelovati u istom smjeru kao do sada i zadržati svoja uvjerenja. Međutim, ukoliko vam se vaši životni rezultati ne sviđaju, djelujte na drugi način i mijenjajte uvjerenja. Pri tom imajte u vidu da nije uopće bitno što vi mislite o vašim uvjerenjima, bitno je ono što činite, tj. koje akcije poduzimate u životu. To je ono što se računa, bez obzira sviđalo se to vama ili ne.

Uvjerenja se mogu mijenjati i mijenjaju se. No, kako je i vjerovanje da se uvjerenja mogu mijenjati samo po sebi izazovno uvjerenje,mnogi ljudi smatraju da su njihova uvjerenja nešto posebno njihovo. Oni su , naime, potpuno identificirani s njima, a da nisu toga uopće svjesni.Smatraju da su pod snažnim utjecajem svojih negativnih uvjerenja i da oni sami ne mogu ništa učiniti da to promijene. Kao da su ta negativna uvjerenja njihova životna sudbina za koju su vezani snažnim, karmičkim vezama.

Ljudi puno ulažu u svoja uvjerenja. Ako im ih svijet potvrdi, tada ona za njih imaju smisla, jer su predvidiva i pružaju  osjećaj sigurnosti. Često ljudi čak i uživaju u svom neuspjehu, jer su ga predvidjeli  nekim svojim uvjerenjem. Zato je česta fraza „rekla sam vam“ ili „rekao sam vam“, ali ne zato što smo zapravo željeli da nešto u našem životu pođe po zlu, nego zato što su se naša uvjerenja pokazala ispravnima.

Moja vlastita iskustva kroz rad na sebi i  u radu  s drugim ljudima govori da se uvjerenja zaista mogu mijenjati, no, postoje i vrlo tvrdokorna destruktivna uvjerenja koja se teško mijenjaju. Pri tom mislim na ona koja su direktna posljedica određenih životnih trauma. Njih je potrebno energetskim radom  prvo pročistiti, a zatim nova, podržavajuća uvjerenja implementirati u svakodnevni život.

Postoje četiri vrste primarnih, samosabotirajućih uvjerenja koja mogu blokirati sam proces osobnog razvoja, proces nadvladavanja životnih obrazaca i to u primjeni  bilo koje tehnike os0bnog razvoja ili bilo kojeg drugog pristupa:

  • uvjerenja vezana uz ODNOSE
  • uvjerenja vezana uz SIGURNOST
  • uvjerenja vezana uz  ZASLUŽIVANJE
  • uvjerenja vezana uz BUDUĆNOST

Peta grupa primarnih uvjerenja su tzv. NEPOZNATA UVJERENJA, tj. skupina raznih , neidentificiranih uvjerenja koja ne možemo do kraja detektirati.

Bilo kako bilo,  naša vjerovanja i uvjerenja itekako utječu na naš život. Zbog toga ih je potrebno osvijestiti , kako bismo na taj način imali mogućnost izbora: zadržati staro ili usvojiti neko novo, produktivnije i korisnije uvjerenje. Na taj način ona gube destruktivnu moć nad nama, a proces preuzimanja kormila u našem životu, u našim je vlastitim rukama.

repcom.hr

Leave a Comment