Nestali kontinenti: Lemurija i Atlantida Reviewed by admin on . . Lemurija Kontinent Lemurija, iako je dokazano da ne postoji teorijom o tektonskim pločama i postojanjem drugih kontinenata koji su vidljivi na dnu oceana, živ . Lemurija Kontinent Lemurija, iako je dokazano da ne postoji teorijom o tektonskim pločama i postojanjem drugih kontinenata koji su vidljivi na dnu oceana, živ Rating: 0

Nestali kontinenti: Lemurija i Atlantida

atl.

Lemurija

Kontinent Lemurija, iako je dokazano da ne postoji teorijom o tektonskim pločama i postojanjem drugih kontinenata koji su vidljivi na dnu oceana, živi u snovima ljudi. Sjevernoamerički Indijanci su navodno potomci Lemurijanaca, kao i neka plemena u Turskoj, Aboridžini kao i populacija Madaskara. Vjeruje se da se nalazio ili u Indijskom oceanu ili Pacifiku, a prema Heleni Petrovnoj Blavatski, Lemurijanci su treća osnovna rasa što ih čini veoma drevnim, a jedini stariji od njih su Vječni i Hiperborejanci, od kojih nema potomaka u sadašnjosti. Ono što je interesantno, prema madam Blavatski, peta osnovna rasa, Arijevci, koji imaju potomke, su stari milijun godina.

Lemurija, prema tradicionalnoj teozofiji je nastala prije 34 milijuna godina, i bili su tamnoputa, miroljubiva, jednostavna rasa koja je živjela u skladu s prirodom i životinjama. Budući da je njihov kontinent počeo da tone uslijed mnogih erupcija vulkana, Lemurijanci su se raselili. Kolonizirali su istočnu Indoneziju, južnu Indiju i Afriku. Dokazi, iako ne postoje dokazi na dnu Indijskog i Pacifičkog oceana, se mogu naći u nalazima zoologa Filipa Latlija Sklatera i njegovih nalaza da je fauna Madagaskara slična ne samo afričkoj, već i indijskoj. Sklater je zaključio da je postojao kopneni prijelaz, izgubljeni kontinent Lemurija, koji je dobio ime po lemurima, endemskoj vrsti Madagaskara.

Postoje mnoge druge teorije o Lemuriji, uključujući da su oni postali Arijevci i da su izumili sanskrit, ili da su Maori s Novog Zelanda stigli s otoka koji tone, kao i legende Uskrsnih otoka o kontinentu Hiva koji je nestao u valovima. Lemurija ili Mu je navodno bio i dom zmajeva. Neke teorije (ekscentrične madam Blavatski) tvrde da su Lemurijanci bili divovi i da su polagali jaja, prije nego što su evoluirali da rađaju žive mlade kao sisari.

O Lemuriji se često priča s nostalgijom. Je li to možda bio Eden? Mjesto koje je potonulo u valovma, i posljednji pogled koji smo imali na našu primitivnu ali srdačnu prirodu? Je li Lemurija potonula zbog naših grijeha, kao što tvrdi Blavatski, ili je bila samo dio spirale historije, civilizacija koja je nestala kao i mnoge od tad, u pokušajima da uredimo stvari kako treba?

Atlantida

Četvrta rasa, prije Arijevaca, ali poslije Lemurijanaca su bili Atlantiđani, koji su se izdigli i izrodili Tolteke i Mongole, raširili se na Afriku, Amerike i Europu kakvu znamo danas. Atlantiđani, u odnosu na Lemurijance su bili tehnološki napredniji i skoro pa božanstva — lijepi, inteligentni i ambiciozni. Obožavali su Sunce i brzo razvijali tehnologiju, kao i mi danas. Postoje neke veze između Atlantiđana i izvanzemaljaca, neke teorije govore da su došli s neba. Atlantida u historiji je nastala u umovima antičkih Grka (poznata kao ostrvo Atlasa) i u njoj postoje zapisi u Platonovoj
Alegoriji koji govore o superiornijoj civilizaciji koja je prevazišla njegov koncept idealne države i koja je napala Atenu. Atena, za razliku od ostalih nacija, se uspjela oduprijeti napadu i nedugo nakon toga, Atlantida je upala u nemilost bogova i potopljena je na dno Atlanskog oceana. Atlantida je povezana i s Posejdonom, koji je navodno njen vladar, i čak su i drevni Egipćani pisali o njoj.
„Tehnologija je dar od Boga. Poslije života, vjerojatno je najveći Božji dar. Ona je majka civilizacija, umjetnosti i nauke.“ — Friman Dajson.

Možda propast Atlantide može biti pripisana vezi samog kontinenta i Majanske mitologije kao i mašti europskih istražitelja i pisaca poput sir Thomasa Moora koji su doveli do publikacije knjiga poput „Utopia“. Međutim, vjeruje se da su razlozi zbog kojih se upire prstom da je Atlantida postojala uslijed rasizma stranaca prema domorodcima — oni nisu mogli da tako veličanstvene strukture i da imaju tako kulturno bogatu prošlost, mora da postoji neka druga rasa, i tu se počinju miješati priče i zamagljivati razlika između istine i laži.

Edgar Cayce, koji je pristupio Akaša zapisima u transu, je rekao da se njihova kolektivna svijest ispoljava kroz mnoge adolescente na zapadnoj obali sjeverne Amerike. Ponovo kao i u slučaju Lemurije, mnogi vjeruju da Atlantida nije postojala uslijed nedostatka dokaza na dnu oceana, ali drugi vjeruju da je moguće da se kontinent izgubi uslijed premještanja tektonskih ploča. Prema madam Blavatski, pad Atlantide se dogodio zato što su se Atlantiđani počeli igrati Boga — njihova tehnologija je prevazišla njihovu povezanost s dušom, stvarali su himere ljudi i životinja, i bavili su se genetskim modificiranjem i kloniranjem. Ovo zvuči veoma slično onome što se događa danas. Budući da su bili upozoreni telepatski da će kontinent potonuti, mnogi su napustili Atlantidu, i zaplovili prije 9564. p.n.e. kada je uslijed zemljotresa potonula.

Je li Atlantida jednostavno djelić mašte Platona, inspiriran nacionalističkim ponosom na voljenu Atenu ili postoje djelići istine u ovim drevnim mitovima? Idemo li k istoj sudbini? Ili ćemo nastaviti, evoluirati i napredovati u beskraj, tražeći odgovore na nova pitanja, ali se ipak vraćati na mutno dno oceana.

Leave a Comment

%d bloggers like this: