Lazarev: Opasnosti ogovaranja Reviewed by admin on .   Zbog čega su opasni ogovaranje i zle misli? Ako čovjek ogovara, on nanosi povredu onome koga ogovara i nanosi povredu sebi zato jer pri tome dolazi do de   Zbog čega su opasni ogovaranje i zle misli? Ako čovjek ogovara, on nanosi povredu onome koga ogovara i nanosi povredu sebi zato jer pri tome dolazi do de Rating: 0

Lazarev: Opasnosti ogovaranja

gossip

 

Zbog čega su opasni ogovaranje i zle misli?
Ako čovjek ogovara, on nanosi povredu onome koga ogovara i nanosi povredu sebi zato jer pri tome dolazi do deformacije i rušenja vlastite strukture bioenergetskog polja, a to dovodi do gubitka energije. Čak i unutrašnje slaganje sa onim koji ogovara može biti opasno.
Povreda nanijeta ogovaranjem ne mora se obavezno izraziti na fizičkom nivou, ne moraju obavezno početi odmah neke bolesti. Može započeti raspad finijih struktura i mada se čovjek odlično osjeća, kod njega će doći do deformacije duhovnih struktura koje imaju veliki kapacitet i ne mogu odmah biti otkrivene. Kasnije, kad kod čovjeka započnu problemi, bolesti djece, teško će se prisjetiti da je uzrok nesreće ogovaranje.
Ogovaranje nam skraćuje život, uništava nas fizički i duhovno.

 

Izvor

Leave a Comment

%d bloggers like this: