Prihvatite ono što ne možete promijeniti i učinite prvi korak prema unutarnjem miru Reviewed by admin on . . U ljudskoj prirodi je da želi imati sve stvari pod kontrolom. Ali, svi smo se, barem  jednom našli u situaciji koju nismo mogli promijeniti bez obzira koliko . U ljudskoj prirodi je da želi imati sve stvari pod kontrolom. Ali, svi smo se, barem  jednom našli u situaciji koju nismo mogli promijeniti bez obzira koliko Rating: 0

Prihvatite ono što ne možete promijeniti i učinite prvi korak prema unutarnjem miru

prihvačnje
.

U ljudskoj prirodi je da želi imati sve stvari pod kontrolom. Ali, svi smo se, barem  jednom našli u situaciji koju nismo mogli promijeniti bez obzira koliko se trudili. Sjetite se neke takve situacije. Kako ste se osjećali? Frustrirano, ljutito, samosažaljivo, ljubomorno? Svi ovi osjećaji nisu promijenili situaciju, ali su zato remetili naš duševni mir. Dok god se opiremo nekoj stvari mi smo blokirani. Energiju trošimo na pogrešan način. Umjesto da prihvatimo stanje stvari i krenemo dalje, mi podgrijavamo negativnosti i ne mrdamo iz mjesta.

Život nije strogo kontrolirana stvar

Mnogo toga nije pod našom kontrolom: vrijeme, elementarne nepogode, kašnjenje, bolesti, ekonomska situacija. No, u ovim slučajevima mi smo svjesni da ne možemo mnogo toga učiniti te se lako prebacujemo na drugi kolosjek i idemo dalje. Zašto  je to tako? Zato što su ove situacije izvan nas i nisu vezane za naše duboke osjećaje.

No, kad je neka situacija povezana s našom osobnom sigurnošću, mi svim silama pokušavamo stvari držati pod kontrolom. Kontrola je usko povezana sa strahom – bojimo se da će se, ako izgubimo kontrolu, svijet srušiti, da ćemo izgubiti sigurno tlo pod nogama.  Primarni nedostatak kontrole blokira našu emocionalnu ravnotežu. Dok god pokušavamo imati kontrolu nad svim na svijetu mi ne živimo u skladu sa samim sobom.

Kako prihvatiti stvari na koje ne možemo utjecati

Možemo osnažiti svoju vjeru u sebe,  ojačati samopoštovanje, poboljšati svoje zdravlje, raditi na međuljudskim odnosima, poboljšati kvalitetu svog života.

Možemo mijenjati navike, mijenjati kut gledanja na život, možemo nanovo definirati (i predefinirati) ciljeve koje želimo da dostignemo.

Možemo na nov, drugačiji način reagirati na određene situacije, da budemo opušteniji i da manje unosimo emocije u svakodnevne situacije.

Možemo prestati živjeti u poricanju i u uvjerenju da smo žrtve. Umjesto toga trebamo prihvatiti realnost onakvom kakva je i da idemo dalje.

Život nije vječito plivanje uzvodno i zato nam opiranje životnom toku stvara depresiju, nesanicu, tjeskobu, stres, nezadovoljstvo. Hajdemo okrenuti smjer plivanja i krenimo pratiti životni tok. Zanimljivo je da kad prihvatimo da smo dio Univerzuma i da za nas vrijede zakoni koji vrijede i za druge ljude i da čak i ono što nam se ne sviđa ima svoju svrhu tada život postaje lakši. Prihvaćanjem oslobađamo naše emocije, tijelo i duh.

Što još možemo učiniti

Možemo postati svjesni okolnosti u kojima živimo, kao i da prihvatimo činjenicu da život nije uvijek fer i da ništa nije savršeno i da nas ne moraju svi voljeti. Kad se s ovim saživimo bacili smo veliki teret sa svojih pleća. Prihvaćanje znači da smo prihvatili stvarnost, da imamo realnu sliku svijeta. Život nije ni dobar ni loš. On jednostavno JEST.

Prihvaćanje uključuje kroćenje ega i prihvaćanje poniznosti. Ona dolazi s uverenjem da smo mi, kao ljudi, dostojni svega, ali da nemamo pravo ni na što osim na svoje mišljenje.

Prihvaćanje je stepenica u našem sazrijevanju. Prihvaćanje nas uči da smo samo mi, a ne Bog, naši bližnji, država ili neko treći odgovorni za našu sreću i blagostanje.

I za kraj, parafrazirat ću Lao Cea koji kaže da je život niz prirodnih i spontanih promjena. Ne odupirimo im se jer na taj način samo stvaramo tugu. Trebamo prihvatiti stvarnost i pustimo da se stvari događaju kako god žele.

I tada ćemo naći mir u sebi.

cvetnaterapija.ritamdana.com

Leave a Comment

%d bloggers like this: