Moć novca Reviewed by admin on . Novac je jedan od najvećih izuma čovječanstva. Zamislite kakve su probleme nekada imali ljudi kada su pokušavali između sebe pravedno razmijeniti dobra i usluge Novac je jedan od najvećih izuma čovječanstva. Zamislite kakve su probleme nekada imali ljudi kada su pokušavali između sebe pravedno razmijeniti dobra i usluge Rating: 0

Moć novca

novac

Novac je jedan od najvećih izuma čovječanstva. Zamislite kakve su probleme nekada imali ljudi kada su pokušavali između sebe pravedno razmijeniti dobra i usluge. Što je mogao učiniti pastir koji je želio dobiti grnčariju koja vrijedi samo trećinu ovce koju je on ponudio u razmjenu?

Danas znamo da je novac važan za postizanje određene kvalitete života. Iako novac ne može donijeti sreću, on nam pomaže da ispunimo svoje različite želje, ali i želje ljudi koje volimo. Zato posjedovanje novca donosi moć, točnije „kupovnu moć”. Iako se mnogo toga ne može kupiti, ova vrsta moći jest jako važna.


Novcu se pripisuje još jedna, negativna osobina: da promijeni ljude na lošije. Tipičan primjer je kada netko tko se obogati promijeni odnos s ljudima s kojima se prethodno družio i lijepo slagao. Kada netko počne izbjegavati nekadašnje prijatelje, pa čak i rođake, kada se prema njima ponaša prezrivo, što oni mogu zaključiti nego da – novac kvari ljude. To postaje istina na koju ljudi upozoravaju svoju djecu. Tako se s generacije na generaciju prenosi uvjerenje da su ljudi ili dobri i siromašni ili pokvareni i bogati. Posljedica je da se nekada kod siromašnijih stvara utješni doživljaj moralne superiornosti.

Kad se odgovornost za nečiju negativnu promjenu pripiše posjedovanju novca i bogatstva, a ne osobi koja se promijenila, slijedi da ona nije kriva, već da je kriv novac koji je „zlo”. Ovo uvjerenje može djelovati i kao nesvjesna negativna sugestija koja sabotira stjecanje novca. Kada netko tko inače vjeruje da novac kvari ljude počne dobro zarađivati, može imati utisak da se „kvari” kao osoba. On može biti zadovoljan zbog toga što ima sve više novca, ali istovremeno i uplašen da ga toliki novac transformira u lošu i pokvarenu osobu. Da bi spasio svoj identitet dobrog čovjeka, može početi nesvjesno sabotirati danu aktivnost koja mu donosi prihode. A kada se zbog te sabotaže prihodi smanje toliko da se više plaši da će se pokvariti, tada se opet osjeća sigurno.

Novac nema moć da pokvari nečiji karakter. Posjedovanje novca i bogatstva samo oslobađa osobu da pokaže kakva je zaista. Kada su ljudi siromašni usmjereni su jedni na druge, jer im uzajamna solidarnost pomaže da prežive, ali kada se netko obogati, tada mu drugi ljudi nisu potrebni. Tada na druge počinje gledati kao na „trošak” ili „dobit”, kao na ugodu ili neugodu; tada ne želi trpjeti one postupke drugih koje je ranije trpio da bi sačuvao dobre odnose.

Moć i status koje donosi bogatstvo oslobađaju i čine vidljivim pravi karakter osobe. To je u skladu s onom narodnom izrekom – daj nekome vlast da bi vidio kakav zaista jest.

Zoran Milivojević

 

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: