Bashar: Četiri zakona stvaranja Reviewed by admin on . Postoje samo četiri zakona stvaranja koji vam omogućavaju da iskusite sve što doživljavate. Ne možete puno učiniti u vezi s tim. Kada je riječ o ovim zakonima, Postoje samo četiri zakona stvaranja koji vam omogućavaju da iskusite sve što doživljavate. Ne možete puno učiniti u vezi s tim. Kada je riječ o ovim zakonima, Rating: 0

Bashar: Četiri zakona stvaranja

kreacija

Postoje samo četiri zakona stvaranja koji vam omogućavaju da iskusite sve što doživljavate. Ne možete puno učiniti u vezi s tim. Kada je riječ o ovim zakonima, ne govorimo o tipovima zakona kakve imate na planeti, sva ta pravila i regulacije koja se mogu prekršiti ili promijeniti ili ponovo ispisati ili ignorirati. Ideja je da, čak i mimo onoga što mnogi od vas zovu “zakoni fizike”, jer su čak i oni svojstveni samo vašoj određenoj univerzalnoj stvarnosti i u drugim dimenzijama, mnogi od tzv. zakona koje ste označili, se ne mogu primijeniti. Govorimo o pravim zakonima. Pravi zakoni se ne mogu prekršiti, to je nemoguće. I ova četiri zakona daju strukturu čitave Kreacije.

Zakon 1: VI POSTOJITE

Zakon broj jedan – vi postojite, to u stvari znači, logički, ako sada postojite, uvijek ćete i postojati i uvijek ste i postojali. Zbog toga, možete promijeniti oblik ali ćete uvek postojati na neki način, u nekom obliku i formi. Postojanje je jedina osobina koju postojanje ima… ono ne zna kako postati ne-postojanje. Nepostojanje je već puno svega onoga što ne postoji, tako da nema prostora u nepostojanju za ono što postoji. Ono što postoji ima samo jednu osobinu – da bude i stoga je to jedina stvar koja će uvijek biti. Ako postojite, uvijek ćete i postojati pa… opustite se.

Zakon 2: JEDNO JE SVE I SVE JE JEDNO

Ovo jednostavno znači da svi dijelovi zajedno oblikuju jedno, a jedno jest jedno i istovremeno se zna kao svi dijelovi. Što znači, da Kreacija nije odvojena od Kreatora već je napravljena od Kreatora i nema ničega izvan toga. Sve što postoji, svaka i najmanja osoba, mjesto, stvar, svaki i najmanji koncept, dio, je dio jedne iste cjeline i, također, holografski, svaki pojedinačni dio je Cjelina koja se izražava kao njen dio.

Zakon 3: ONO ŠTO DAJEŠ JE ONO ŠTO TI SE VRAĆA

Vrlo je jednostavno. Energija koju emitirate, zasnovana je na vašim vjerovanjima, emocijama, ponašanju. Vibracija frekvencije koju vi dajete je ono što određuje vrstu stvarnog iskustva koje imate jer fizička stvarnost ne postoji osim kao odraz onoga što čvrsto vjerujete da je istina za vas. To je sve ono što je fizička stvarnost. Ona je doslovno kao ogledalo. Ako gledate u ogledalo i vidite svoje “obješeno” lice na njemu, znate da nećete otići do ogledala i tjerati ga da vam se odraz nasmiješi. Znate da ako želite vidjeti odraz koji se smiješi, prvo se vi morate nasmijati. Ne postoji drugi način da promijenite odraz a da se vi prvi ne nasmiješite. Ali, isto tako možete razumjeti da kada se vi, u suprotnom, odlučite nasmiješiti, odraz nema drugog izbora nego da vam uzvrati osmijehom. Ideja je da shvatite da je fizička stvarnost jako slična ogledalu i neće se promijeniti dok se prvo vi ne promijenite. I ako vi to učinite, nema drugog izbora nego da se prilagodi, jer je to samo izraz onoga što dajete.

Zakon 4: PROMJENA JE JEDINA KONSTANTA I SVE SE MIJENJA

Svako iskustvo koje ste imali, sada imate ili ćete ikada imati, se zasniva na kombinaciji ova četiri zakona do različitih nivoa. To je to. Sada, ideja je da razumijete, opet je da, kada sebi dozvolite da birate, vaši izbori se zasnivaju na vašoj motivaciji, a vaša motivacija je zasnovana na vašim definicijama. Ovo je drugi način da objasnimo proces koji se sastoji iz tri dijela. Vaše ponašanje, vaši izbori su zasnovani na vašoj motivaciji, vašim emocijama koje potječu iz vaših definicija, koje su vaša vjerovanja. Svaki put kada pravite izbore, pravite ih jer ste motivirani da tako izaberete. Motivacija ima dva dijela u sebi. Ovo je sve što je vezano za motivaciju: Vi ćete uvijek, u svakom pojedinačnom slučaju, birati ono što procjenjujete da je izbor koji je najbliži zadovoljstvu, a najudaljeniji od bola. To je cijela vaša motivacijska snaga.

Ali, izabrat ćete ono što SAGLEDAVATE kao najbliže zadovoljstvu, a najudaljenije od bola i tu upadaju definicije jer samo ono što definirate kao vjerovanje da je zadovoljavajuće ili bolno, će biti motivi da napravite izbore u skladu s tim vjerovanjem. Mnogo puta možete izabrati stvari koje na jednom nivou izgledaju kao destruktivne za vas, ali ako nastavljate da ih birate, to jednostavno znači da negdje u vašem sistemu vjerovanja imate definicije koje kažu da, bez obzira na to koliko je bolno da nastavite s tim izborima, nekako ih definirate kao manje bolne od pravljenja bilo kojeg drugog izbora. Zato je tako moćno da stupite u kontakt s vašim sistemom vjerovanja, jer kada saznate zašto nešto definirate kao zadovoljavajuće ili bolno i promijenite definiciju, odmah ćete promijeniti i motivaciju i odmah ćete promijeniti i izbore koje pravite. Zato što ste svi vi motivirani ljudi, nikome od vas ne fali motivacije, nitko nema manjak povjerenja, samo je stvar u tome čemu poklanjate svoje povjerenje i prema kojoj definicij ste motivirani da djelujete.

Ovako pojednostavljujete stvari u svom životu, shvaćajući da od osnova naviše – od definicije preko motivacije do izbora, od vjerovanja preko emocije do ponašanja. Posljednja stvar koju ćemo uključiti u ovaj komplet alata je ideja o kojoj smo počeli da pričamo skoro, koja je i iznad i ispod ideje vjerovanja, a to je jednostavno poznavanje, koja dolazi od ideje predaje, otpuštanja. Mi shvaćamo da zbog mnogih definicija koje imate na ovoj planeti vezane za riječ PREDAJA, mnogi će je označiti kao gubitak neke vrste ili nedostatak kontrole, ali ne radi se o tome. Predaja, ako možemo koristiti našu definiciju, je otpuštanje koncepta toga što mislite da biste trebali biti i da budete ono što zaista jeste, jer ono što ste vi su neograničene mogućnosti; i kada dopustite sebi da se predate ideji i iskustvu koje ste stvorili po slici beskonačnog, što znači da ste i vi također beskonačne mogućnosti, tada će fizička stvarnost, koja je samo ogledalo, odraziti te neograničene mogućnosti nazad ka vama u vidu sinkroniciteta koji se prirodno pojavljuju u vašem fizičkom svakodnevnom životu. Dakle, predaja je u tom smislu prihvaćanje vašeg kompletnog bića, a ne njegovo napuštanje, kao što su mnogi uvjereni kroz definicije koje vam je osigurao vaš svijet, a koje samo služe tome da vas ograniče.
Pratite svoju radost, pratite svoje uzbudjenje do granica vaših najvećih sposobnosti. Osjećaj koji zovete radost, osjećaj koji zovete uzbuđenje, osjećaj koji zovete bezuvjetna ljubav je frekvencija energije koja predstavlja vaše prirodno, istinsko, suštinsko, originalno biće. Kada djelujete po okolnostima i mogućnostima koje sa sobom nose najviši nivo ove radosti, najviši nivo uzbuđenja, kažete da imate vjere da poduzmete korake i djelujete u skladu s vašim istinskim bićem i radeći tako vaša fizička stvarnost, ogledalo će vas podržati, jer nema drugog izbora da ne učini tako. Ovo su principi koji kompletiraju alat za manifestaciju i promjenu.

– Bashar

bashar

zakonprivlacnosti.com

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: