Ljubav prema sebi Reviewed by admin on . Prvi korak u smjeru utvrđivanja ljubavi kao potpunog i neporecivog dijela našega života je redefiniranje onoga što zovemo ljubav. Većina nas o ljubavi razmišlja Prvi korak u smjeru utvrđivanja ljubavi kao potpunog i neporecivog dijela našega života je redefiniranje onoga što zovemo ljubav. Većina nas o ljubavi razmišlja Rating: 0

Ljubav prema sebi

self

Prvi korak u smjeru utvrđivanja ljubavi kao potpunog i neporecivog dijela našega života je redefiniranje onoga što zovemo ljubav.

Većina nas o ljubavi razmišlja kao o privlačnosti prema nekome drugom, kao o sili koja nas hrani i zbog koje se osjećamo zbrinutim, kao o uživanju ili zadovoljstvu, ili pak kao o snažnoj emociji. Iako je ljubav u svemu tome, rekli bi da su ove izjave u najboljem slučaju nepotpune. “Svaka ljubav koju vi smrtnici odredite mora izblijediti i nestati”, rekao je Merlin.  “Vaša takozvana ljubav dolazi i odlazi. Kreće se od jednog objekta želje do drugog. Ako su želje neispunjene, one se brzo pretvaraju u mržnju.
Prava ljubav se ne može promijeniti, ona nema ničeg zajedničkog s objektom i ne može se pretvoriti u drugu emociju jer ona uopće i nije emocija.”
Ako odbacite sve pogrešne ili površne oblike ljubavi, što će vam ostati? Odgovor se pojavljuje u obliku prihvaćanja sebe.
Budući da je ljubav unutarnja sila, ona se prvo zapaža unutra i usmjerena je prema sebi.

“Smrtnici dobiju groznicu od ljubavi, nemirni su i napeti”, rekao je Merlin.
“Ako ne mogu imati svog voljenog ili voljenu misle da će umrijeti. Međutim, zbog ljubavi se ne može biti nemiran, ne zbog prave ljubavi, jer ona nikada ne traži nekog izvan. Najpoželjniji dragi ili draga je samo produžetak nas samih. Ljubav za koju smatraš da ćeš je dobiti od drugih samo otkriva ograničenja u tvojoj vlastitoj svijesti.

Svi oblici ljubavi dolaze iz jastva.

“Ovo zvuči nevjerojatno sebično”, prigovorio je Arthur.
“Brkaš jastvo i ego. U stvarnosti jastvo je duh”, odgovorio je Merlin.
“Sebičnost dolazi od ega koji uvijek želi posjedovati, kontrolirati i dominirati. Kada ego kaže:
‘Volim te jer si moj, on ističe svoju prevlast ili posjed, a ne ljubav. Oni koji su uistinu naučili voljeti najprije su uklonili sebičnost. Tada počinje potpuno drukčije iskustvo.’”
“I kakvo je to iskustvo?” pitao je Arthur. “Hoću li ga ikad doživjeti?”
Jednoga dana, kad prođe ova nemirna groznica ugledat ćeš u svom srcu malo svjetlo. Najprije će biti poput iskre, zatim plamička i na kraju ogromne lomače. Tada ćeš se probuditi i plamen će obuhvatiti Sunce, Mjesec i zvijezde. U tom trenutku, u svemiru neće biti ničeg osim ljubavi, a ona će ipak boraviti u tvom srcu.”

(Put čarobnjaka)

Putljubavi.com

 

Leave a Comment

%d bloggers like this: